CGTN: obnova světové ekonomiky po pandemii

CGTN: Čína vyzvala k větší spolupráci při obnově světové ekonomiky po pandemii COVID-19

Čína v sobotu vyzvala k tomu, aby hlavní světové mocnosti těsněji spolupracovali při obnově globální ekonomiky v době po pandemii COVID-19.

Pandemie COVID-19, během které se dosud nakazilo více než 57,4 milionů lidí a více než 1,3 milionů osob zemřelo, odkryla mnoho slabých míst v uspořádání světa. Čínský prezident Si Ťin-pching, ve svém video projevu na summitu G20, který se konal v Rijádu řekl, že celý svět se obrací na G20 a čeká na návrhy, co by tato organizace mohla udělat pro obnovu světové ekonomiky po pandemii.

china Covid ekonomie

Prezident Si Ťin-pching řekl, že organizace G20, která v celosvětovém boji proti pandemii COVID-19 plní nezaměnitelnou roli, by měla podporovat otevřenost, inkluzi a vzájemně prospěšnou spolupráci. Jen tak se nám podaří vyrovnat se s těmito těžkými časy.

Organizace G20 vznikla v roce 1999. Jedná se o hlavní fórum pro mezinárodní spolupráci v oblasti finančních a ekonomických otázek. Členy organizace G20 je 19 států (Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Turecko, Velká Británie a Spojené státy plus Evropská unie.

Pomoc rozvíjejícím se zemím

„Měli bychom i nadále podporovat rozvíjející se země a pomoci jim překonat problémy způsobené pandemií," řekl prezident Si Ťin-pching ostatním vedoucím představitelům členských států G20 a vyzval k větší spolupráci rozvinutých zemí při obnově světové ekonomiky.

Prezident Si Ťin-pching řekl, že Čína se naplno zapojila do iniciativy G20 pro dočasné přerušení splácení dluhů (DSSI - Dept Service Suspension Initiative) a dočasně prodloužila splatnost svých pohledávek ve výši 1,3 miliardy dolarů, navzdory tomu, že musí řešit své vlastní problémy.

Organizace G20 spustila iniciativu DSSI letos v dubnu s cílem pomoci nízkopříjmovým zemím vyřešit okamžitý problém s likviditou a díky tomuto projektu byly splátky dluhů těch nejchudších států, splatné od 1. května 2020 do konce roku 2020 pozastaveny. V říjnu 2020 se navíc ministři financí a guvernéři centrálních bank členských států G20 dohodli na dalším prodloužení tohoto dočasného pozastavení dluhových splátek až do 30. června 2021.

Ministr financí Číny Liou Kchun řekl, že Čína byla jedním z prvních členských států G20, který dočasně prominul splácení dluhů nejchudších zemí v rámci iniciativy DSSI.

„Čína prodlouží splatnost úvěrů těm nejchudším zemím a poskytne jim další pomoc a současně vyzývá své finanční instituce k tomu, aby dobrovolně a na základě tržních pravidel poskytovaly těm nejpotřebnějším zemím finanční pomoc," řekl prezident Si Ťin-pching ve svém projevu.

Prezident Si Ťin-pching znovu potvrdil závazek Číny pomáhat rozvojovým zemím, a to prostřednictvím očkování proti COVID-19, které bude dostupné a cenově přijatelné pro všechny státy světa.

Čínský prezident také vyzval k tomu, aby organizace G20 podporovala volný obchod, postavila se proti unilateralismu a protekcionismu a pomohla rozvíjejícím se zemím zachovat si svá práva a prostor pro další rozvoj.

Řešení globálních problémů

„Musíme vybudovat potřebné kapacity k řešení globálních problémů," zdůraznil prezident Si Ťin-pching. „V současné době je nejdůležitějším úkolem podpora veřejného zdravotnictví tak, abychom se dokázali vypořádat s pandemií COVID-19 a ostatními infekčními chorobami."

Členové organizace G20 by měli úzce spolupracovat a podporovat vedoucí roli Světové zdravotnické organizace a podílet se na vybudování globálního systému zdravotní péče pro všechny, řekl pan prezident.

Kromě toho prezident vyzval k mezinárodní spolupráci při ochraně životního prostředí, boji proti klimatickým změnám a při budování „čistého a krásného světa, kde lidé a příroda budou společně fungovat ve vzájemném souladu."

V září Čína oznámila, že bude usilovat o dosažení uhlíkové neutrality (nulových emisí uhlíku) před rokem 2060. Cílem Číny je dosáhnout maximálních hodnot emisí CO2 před rokem 2030 a poté zajistit jejich snižování na nulu.

Organizace G20 by měla také hrát vedoucí roli při ekonomickém rozvoji a globalizaci v dnešním digitálním věku a podporovat zavádění nových inovací, řekl prezident Si Ťin-pching.

Pan prezident také řekl, že pandemie přispěla k rozvoji nových technologií a způsobů podnikání a vyzval, abychom tuto krizi využili jako příležitost k dalšímu rozvoji.

„Měli bychom prohloubit strukturální reformy a využívat nové vědeckotechnologické inovace a digitální transformaci pro další růst," řekl prezident Si Ťin-pching.

Co se týče některých problémů ekonomické globalizace, pan prezident poznamenal, že bychom se k nim měli postavit čelem a že globalizace by měla být „otevřenější, inkluzivnější, vyváženější a prospěšnější pro všechny zúčastněné strany."

Nová čínská strategie rozvoje ekonomiky přinese nové příležitosti všem zemím světa, což nám umožní sdílet naše úspěchy ve prospěch kvalitního celosvětového hospodářského rozvoje, řekl prezident Si Ťin-pching ostatním vedoucím představitelům jednotlivých států na tomto summitu.

Vedoucí představitelé Číny přijali strategické rozhodnutí pro další ekonomický růst. Čína chce domácí ekonomiku podporovat také s pomocí zahraničního obchodu, a to ku vzájemnému prospěchu.

„Čína bude vždy světovým ochráncem míru a jedním z hlavních tahounů globálního rozvoje a ochránců mezinárodního pořádku," řekl prezident Si Ťin-pching. „Rozdíly můžeme překonat prostřednictvím dialogu a spory můžeme urovnat na základě vzájemných diskuzí a jednání a tímto způsobem můžeme společně podpořit světový mír i hospodářský rozvoj."

Přidat komentář

Nejnovější aktuality

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439