Firmy mohou žádat o dotace na energeticky úsporná opatření s garancí úspor

Pro malé, střední i velké podniky je připraveno půl miliardy korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), začala dne 8. prosince 2020 přijímat předběžné žádosti o dotace v první výzvě „Úspory energie s EPC[1]“, kde novinkou je financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. O dotace na úspory energie mohou žádat malé, střední i velké podniky. Celkem je pro ně připraveno půl miliardy korun. Výzvu vyhlásilo 8. prosince 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Předběžné žádosti bude API přijímat do 31. března 2021. Pro úspěšné žadatele bude následovat příjem žádostí, a to od 1. dubna 2021 do 30. září 2021.

 

dotace energieVýzva klasicky podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru s tím, že pro realizaci úsporných opatření žadatelé využijí služby EPC – tedy financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. „Komplexní služba EPC v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu formou splátek z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Žadatelé, kteří tuto službu financování využijí, tak nepotřebují vlastní finanční zdroje a zároveň mají jistotu, že realizovaná opatření k úspoře energie opravdu povedou,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Program Úspory energie patří k programům, o které je v OP PIK ze strany žadatelů největší zájem. Nejčastěji se projekty v tomto programu zaměřují na výměnu starých technologií na výrobu energie za nové, modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a průmyslových areálech, na využití odpadní energie ve výrobních procesech nebo na zavedení či modernizaci systémů měření a regulace. Časté jsou také projekty na instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku či modernizaci soustav osvětlení budov a areálů. Nyní je tedy možné v oblíbeném programu využít i tuto novinku s garancí úspor“.

Žadatelé mohou na své projekty získat až 50 % způsobilých výdajů formou dotace zpět. V této výzvě je to minimálně půl milionu a maximálně 200 milionů korun na jeden projekt. 

Přidat komentář

Nejnovější aktuality

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439