Jak dostat více žen do manažerských pozic

Vrcholoví manažeři, kteří pomáhají ženám dostat se do manažerských pozic

Tato zpráva obsahuje doporučení, jak získávat data týkající se rasových etnik

Nezisková organizace Catalyst v rámci své akce Catalyst CEO Champions For Change (Generální ředitel organizace Catalyst vyzývá ke změně) znovu pomáhá zlepšit způsoby, jak dostat více žen do manažerských pozic. Uvádí se to v právě vydané zprávě Towards a More Equitable Future: The Catalyst CEO Champions For Change (Za trvale udržitelnější budoucnost: Generální ředitel organizace Catalyst vyzývá ke změně). Tato zpráva také uvádí možnost, jak nadnárodní firmy mohou shromažďovat data týkající se rasových etnik ve svých organizacích.

zeny manazerske pozice

A podařilo se dosáhnout pokroku. Podle zprávy již téměř 40 % vysokých manažerských pozic zastávají ženy, které rovněž tvoří téměř jednu třetinu členů představenstva a dozorčích rad největších světových firem:

- Zastoupení žen ve vedení firem: 27,0 % (nadnárodní společnosti: 23 %)

- Zastoupení žen ve vrcholovém managementu: 29,5 % (nadnárodní společnosti: 29 %)

- Zastoupení žen v manažerských pozicích: 39,3 % (nadnárodní firmy: 37 %)

- Zastoupení žen ve funkci předsedkyň představenstva: 31,6 % (firmy ze žebříčku S&P 500: 26 %)

Pandemie a protesty proti rasismu vedly k probuzení firem a stále více podniků začíná bořit systémové bariéry způsobené rasovou a etnickou nerovnoprávností. Nezisková organizace Catalyst již dlouho před začátkem roku 2020 přišla s výzvou Catalyst CEO Champions For Change a zapojila se do těchto snah a i nadále pokračuje ve vytváření inkluzivnějších pracovních míst a podporuje prosazování žen do manažerských funkcí.

Brian Moynihan, generální ředitel Bank of America, poznamenal: „V naší organizaci se snažíme dát příležitost všem talentovaným osobám a spolupráce s projektem Catalyst CEO Champions For Change nám pomůže tento proces ještě urychlit. Navazujeme na práci, kterou jsme na poli inkluze již vykonali, a snažíme se posílit zastoupení žen a různých etnických skupin ve všech segmentech našeho podnikání."

Zpráva také popisuje způsob, jak měřit zastoupení žen ze znevýhodněných etnických a rasových skupin a představuje plán na pomoc organizacím, které chtějí nabízet rovné příležitosti všem, bez rozdílu. Tento plán se skládá ze tří následujících kroků:

- Krok 1: Informujte se o intersekcionalitě.

- Krok 2: Vytvořte systém pro shromažďování dat o rasovém a etnickém zastoupení ve své organizaci.

- Krok 3: Zahajte diskuzi o rasismu.

„Ženy, zejména ty barevné, musí po celém světě stále čelit překážkám, které jim brání v kariérním postupu. Je proto velmi důležité, že projekty, jako je Catalyst CEO Champions For Change pomáhají firmám dosáhnout na tomto poli pokroku," řekla Lorraine Hariton, prezidentka a generální ředitelka organizace Catalyst. „I když si uvědomujeme, že je v této oblasti nutné vykonat ještě mnoho práce, data naznačují pozitivní změny a jsme hrdí, že můžeme na zavádění těchto změn spolupracovat s předními vrcholovými manažery."

Přidat komentář

Nejnovější aktuality

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439