Audit firemní kultury

Audit firemní kultury slouží k tomu, aby firma získala povědomí o tom, co ve společnosti jako celku funguje dobře, zjistila jak se dají posílit její pozitivní trendy a co je naopak potřeba změnit. Audit by měl odhalit překážky efektivní práce a komunikace či potenciální hrozby.

Audit kultury firmy také ukáže, jak je na tom firma vzhledem k zaměstnancům - zda-li jsou spokojení, co je motivuje, atd. Spokojený zaměstnanec, který důvěřuje vedení firmy vždy pracuje rychleji, kvalitněji a efektivněji, chce spolupracovat a ve výsledku je produktivnější - méně času, lepší výsledky. Naproti tomu zaměstnanec, který je ve stresu a necítí se dobře v prostředí firmy nebude nikdy tak produktivní.

Jedny z nejčastějších příčin negativních faktorů firemní kultury jsou například:
- nevhodný šéf
- nevhodný výběr lidí
- špatně seřazené priority
- demotivující odměňovací systém
- nefunkční komunikace ve firmě
- absence tzv. “selského rozumu” v řízení firmy
atd.

Důležitou stránkou auditu je nejen schopnost poukázat na možná rizika, ale také přijít s doporučeními, jak je překonat.

Je všeobecně známé, že nejúspešnější firmy vděčí za svůj úspěch proaktivnímu přístupu - snaze o neustálé hledání nových cest k budování lepší firemní kultury, ať už se jedná o úpravy pracovního prostředí nebo nábor nových talentů.

Audit firemní kultury je mimo jiné velice efektivním nástrojem pro zvyšování výnosů firmy.

U narušených firemních kultur někdy trvá velmi dlouhou dobu - může se jednat o měsíce až roky - než se podaří nastolit nový režim, vyčistit atmosféru a posunout firmu výše, a to i v jejích finančních výsledcích.

Přidat komentář

Nejnovější zajímavé články

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439