Audit účetnictví

Slovo audit pochází z latinského výrazu audio (= slyšet), a je to všeobecné označení pro nezávislé přezkoušení či prověření. Původně tento výraz označoval pouze nezávislé prověření účetních výkazů a vedení účetnictví.

Hlavní náplní auditu účetnictví je ujistit dané uživatele, že všechny informace a údaje, které byly účetní jednotkou poskytnuty v účetní závěrce, jsou věrné a že účetnictví účetní jednotky a předložené účetní výkazy jsou zpracovány přesně a správně v souladu s platnými předpisy.

Ze zákona je stanoveno, že subjekt, kterému vznikla povinnost určité informace poskytnout externím uživatelům, musí mít tyto informace ověřené nezávislou, objektivní, nestrannou osobu, auditorem. Auditor potvrzuje, že to, co o sobě účetní jednotka veřejně prezentuje, není zavádějící a je spolehlivé. To, jak se auditor vyjádří, má napomáhat ke zvýšení důvěryhodnosti účetní závěrky, ze které jsou informace čerpány.

Auditorem může být:
- statutární auditor (fyzická osoba)
- auditorská společnost
V obou případech je pro vykonávání činnosti nezbytné vydané auditorské oprávnění Komorou auditorů ČR.

Audit je povinný například při roční závěrce, při změně organizační formy, sloučení nebo splynutí, nebo při změnách rozsahu a struktury základního kapitálu.

Audit účetnictví může být v některých případech i nepovinný, a to např. při rozhodování o koupi či prodeji firmy, nebo při ověřování závěrky a úrovně hodpodaření pro vlastníky a manažery.

Audit dále můžeme řadit na:
- bankovní audit
- daňový audit
- expresní audit
- personální audit
- právní audit
- finanční audit
- audit investičních projektů
- audit dle speciálního zadání
atd.

Přidat komentář

Nejnovější zajímavé články

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439