Dynamiku bezhotovostních plateb táhne digitální prostor

Tisková zpráva SBK k vývoji platebních karet na domácím trhu za rok 2020

Dynamiku bezhotovostních plateb táhne digitální prostor. Objem transakcí, realizovaných platebními kartami v roce 2020 dosáhl téměř jednoho bilionu korun. Používání platebních karet a platby mobilem jsou ve stále větší oblibě. Síť bankomatů je i nadále vhodným doplňkem k používání platebních karet a mobilů

Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za rok 2020. Chování domácí populace v průběhu roku 2020 bylo ovlivněno výkyvy, zapříčiněnými uzávěrami společnosti a ekonomiky v jarním a podzimním období, a to mnohdy s fatálními ekonomickými dopady na celou řadu sektorů a oblasti ekonomiky, na druhou stranu poměrně velkou dynamikou v používání platebních karet v období rozvolnění vládních opatření.

"Ekosystém platebních karet a souvisejících technologií na domácím trhu během roku 2020, i přes veškeré restrikce ve společenském životě a ekonomické dopady uzávěr ekonomiky, zaznamenal v základních ukazatelích růst. Meziroční nárůsty se projevovaly zejména v častějším a intenzivnějším používání platebních karet a dalších elektronických prostředků na straně jedné a samozřejmě velkou dynamikou v používání platebních karet v e-commerce na internetu, na straně druhé," uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

"V meziročním srovnání v používání platebních karet v obchodní síti narostl objem transakcí o 14 procent, u e-commerce transakcí byl nárůst objemu ještě markantnější, tam dosahoval v meziročním srovnání 60 procent. Lze předpokládat, že trend z minulého roku se přenese i do roku 2021, zejména v oblasti e-commerce, a také díky rozvinutí digitalizace ve vybraných sektorech tuzemské ekonomiky i do státní správy," říká Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

"Česká populace, nepochybně tažená mladší a střední generací, patří k těm, které nové technologie přijímají a hojně využívají. V kontextu s rostoucí technologickou gramotností společnosti je zřejmé, že platební karty, mobilní telefony a další elektronická zařízení bude využívat stále větší část domácí populace. Nicméně nelze zapomínat i na starší či konzervativnější část populace, která stále ještě dává přednost výběru hotovosti z bankomatů, byť již v menší míře než ještě před několika lety," dodává Roman Kotlán.

Hlavní ukazatele za rok 2020 a meziročním srovnání s rokem 2019

Platební karty & transakce

Počet vydaných platebních karet 13,5 mil (pro srovnání 12,7 mil ve 2019)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet 12,9 mil (pro srovnání 12,1 mil ve 2019)

Počet platebních transakcí u obchodníků 1,516 mld (pro srovnání 1,322 mld ve 2019)

Objem platebních transakcí u obchodníků 959 mld Kč (pro srovnání 844 mld Kč ve 2019)

Počet platebních transakcí v e-shopech 211,1 mil (pro srovnání 140,1 mil ve 2019)

Objem platebních transakcí v e-shopech 194,4 mld Kč (pro srovnání 123,2 mld Kč ve 2019)

Akceptace karet v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů

Počet platebních terminálů 275.627 (pro srovnání 229.582 ve 2019)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 256.694 (pro srovnání 213.950 ve 2019)

Počet e-shopů akceptující platební karty 12.325 (pro srovnání 11.341 ve 2019)

Bankomaty

Počet bankomatů 5.551 (pro srovnání 5.644 ve 2019)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 143,2 mil (pro srovnání 179,7 mil ve 2019)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 735,1 mld Kč (pro srovnání 821,8 mld Kč ve 2019)

O SBK:

Sdružení pro bankovní karty je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení.

Přidat komentář

Nejnovější zajímavé články

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: sluzby-pro-firmy.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439